•  
  •  
 

Indonesian Notary

Format penulisan Jurnal Indonesian Notary dapat diunduh melalui tautan sebagai berikut:

Format Penulisan Indonesian Notary